ČELIČNE KONSTRUKCIJE           PANELI I PROFILI           GAS           GREJANJE           VODOVOD           KLIMATIZACIJA

Čelične konstrukcije

TEHNICOM Čelične konstrukcije

Čelične konstrukcije - proizvodnja i montaža

Dvadeset prvi vek je definitivno obeležen ne samo moumentalnim građevinama od čelika već i promenom čeličnih konstrukcija u niskogradnji. Sve češće viđamo oko nas montažne hale, hangare, čitave fabrike, farme, mlekare, a najčešće poslovne objekte izrađene od čelične konstrukcije i obložene sendvič panelima raznih vrsta, sa PVC ili aliminijumskom stolarijom itd. Mnogo je razloga zašto se kompanije širom sveta, pa i u Srbiji opredeljuju za gradnju od čeličnih konstrukcija. Osnovne prednosti gradnje od čeličnih konstrukcija su:

- Brzina gradnje, koja se ogleda u izradi čeličnih konstrukcija van gradilišta, potom njihovom sklapanju na licu mesta;

- Veze elemenata čelične konstrukcije su vijačne što ih čini brzo sastavljivim i rastavljivim, pojam je poznat kao montažno demontažni objekti od čeličnih konstrukcija;

- Cena izrade i transporta elemenata čeličnih konsrukcija je znatno niža čineći objekte gradnje jeftinijim i privlačnijim;

- Održavanje je znatno jeftinije i suprotno mišljenju pojedinaca, čelične konstrukcije, ukoliko su pravilno zaštićene, su otporne na rđu i vremenske uslove i traju više decenija bez prevelikog održavanja;

- Korišćenjem zidnih sendvič panela kao obloge i krovnih sendvič panela kao pokrivača čelične konstrukcije postiže se čak i veća termoefikasnost od drugih vidova gradnje, samim tim postižu se i energetske uštede, dok sami sendvič paneli primenjeni u gradnji mogu biti vatrootporni;

- Čelične konsrukcije su fleksibilne i elastične čime su otpornije na zemljotrese od ostalih objekata građenih na neki drugi način i nema primarnih oštećenja koja dovode do slabljenja konstrukcije i umanjenja nosivosti, takođe ne dešavaju se sekundarna oštećenja i vidu naprslina ili otpadanja delova fasada i zidova;

Čelične konstrukcije se mogu upotrebiti u gotovo bilo kom vidu gradnje:

- Montažne čelične hale i hangari, magacini, spremišta i skladišta, garaže, nadstrešnice, krovne čelične konstrukcije;

- Poljopivredni objekti kao što su štale, izmuzišta, mlekare, nadstrešnice i garaže za mehanizaciju, silosi, hladnjače i sušare, kotarke, prostor za gajenje i preradu pernate živine i ostalih domaćih životinja itd..;

- Poslovni objekti i poslovni prostor svih namena, kao npr. kancelarijski prostor, radnički kontejneri, stambeni kontejneri, kiosci, razne vrste benzinskih stanica, putnih objekata, bilborda i totema, autobuskih stajališta pa čak i montažne kuće, konstrukcije za zastakljivanje bazena, vrtova, staklenih bašti itd.

...uključujući i dodatne elemente kao što su:

- Ograde

- Stepeništa

- Gazišta

- Razne vrste nosača i pomoćnih čeličnih konstrukcija itd.

Možete pogledati neke od primera primene čeličnih konstrukcija po sledećim kategorijama:

- Montažne čelične hale

- Farme , mlekare

- Čelične krovne konstrukcije

- Nadstrešnice

- Hladnjače

- Sušare

- Čelične ograde, stepeništa i ostali elementi

Možete nam poslati zahtev za ponudu putem sledećeg linka:

Zahtev za ponudu za objekte od čeličnih konstrukcija

kontakt telefon
+381 63 68 22 33