ČELIČNE KONSTRUKCIJE           PANELI I PROFILI           GAS           GREJANJE           VODOVOD           KLIMATIZACIJA
TEHNICOM Čelične konstrukcije

Izgradnja poljoprivrednih objekata: farme, mlekare, izmuzišta, montaža silosa, čelične konstrukcije, oblaganje i pokrivanje sendvič panelima, i montaža opreme


Izgradnja farmi, izmuzišta i mlekara nije ni malo lak posao u smislu ispunjenja svih potrebnih uslova za pravilno gajenje stoke i dobijanje visoke produkcije mleka, mesa i ostalih proizvoda. Prilikom izgradnje farme, izmuzišta ili mlekare, silosa ili bilo kog drugog poljoprivrednog objekta, osim sigurnosti, brzine i cene gradnje, niske cene državanja, termoizolacionih osobina objekata, i ostalih takođe važnih uslova, potrebno je razmatrati i funkcionalnost i dodatnu opremu jer od funckionalnosti objekata zavisi i produkcija.

farma, izmuziste i mlekara

Poučeni dosadašnjim iskustvom u gradnji objekata od čeličnih konstrukcijakao što su farme, izmuzišta, mlekare i silosi i saradnjom sa stranim stručnjacima iz ovih oblasti možemo ponuditi izuzetno efikasan i kvalitetan sistem gradnje po relativno niskim cenama koji je baziran na višedecenijskom radu najvećih evropskih kompanija i takođe višedecenijskom istraživanju na praktičnim primerima farmi izgrađenih u više zemalja sveta, kao što su Italija, Holandija, Nemačka, Kanada itd.

Niža cena gradnje od ostalih metoda korišćenjem čeličnih konstrukcija i panela u formi profilisanih limova kao i sendvič panela,kao i brzina i jednostavnost izgradnje ovakvih objekata, je garantovana jer su komponente prefabrikovane i sklapaju se na licu mesta. Niska cena održavanja, izuzetna stabilnost, sigurnost i postojanost materijala, termoizolacione osobine, samo su deo prednosti koje imaju farme, izmuzišta, mlekare, silosi i ostali objekti od čeličnih konstrukcija u odnosu na ostale vidove gradnje. Ovakav vid gradnje garantuje dugotrajnost montažno demontažnih objekata od čeličnih konstrukcija, lako održavanje i sigurnost, estetiku kao i poštovanje rokova. Čelične konstrukcije je moguće proširivati, nadograditi a specifične zahteve klijenata je relativno jedostavno ispuniti.

Izgradnjom objekata za farme, mlekare, izmuzišta i sličnih poljloprivrednih objektata od čeličnih konstrukcija urađen je samo jedan deo posla. Možemo Vam ponuditi i dodatnu opremu potrebnu držanje stoke i vidu liga boksova, prostirki, čistača, ventilacionih sistema, pojilica, autimatizovanih sistema zavesa za zatvaranje stranica štale i još mnogo toga. Ovi proizvodi su jedni od najkvalitetnijih u Evropi i proizvedeni su po najstrožim evropskim standardima.

Jedan od primera je i objekat NAPREDAK u Staroj Pazovi i sastoji se od: farme, koridora za prolaz krava, izmuzišta, mlekare i drugih pomoćnih objekata i predstavlja najsavremeniju farmu na Balkanu.

U toku je izgradnja još dve farme krava muzara i jedne farme svinja. Uskoro ćemo Vam pružiti više informacija o ovim projektima a u međuvremenu u nastavku možete pogledati galerije i 3 video simulacije ranije pomenutih objekata.

Možete nam poslati zahtev za ponudu putem sledećeg linka:

Formular: zahtev za ponudu za objekte od čeličnih konstrukcijaIzgradnja i rekonstrukcija farme i postrojenja za proizvodnju mleka NAREDAK, Stara Pazova

tehnicom | celicne konstrukcije | NAPREDAK, Stara Pazova
tehnicom | celicne konstrukcije | NAPREDAK, Stara Pazova
tehnicom | celicne konstrukcije | NAPREDAK, Stara Pazova
tehnicom | celicne konstrukcije | NAPREDAK, Stara Pazova
tehnicom | celicne konstrukcije | NAPREDAK, Stara Pazova
tehnicom | celicne konstrukcije | NAPREDAK, Stara Pazova
tehnicom | celicne konstrukcije | NAPREDAK, Stara Pazova
tehnicom | celicne konstrukcije | NAPREDAK, Stara Pazova
tehnicom | celicne konstrukcije | NAPREDAK, Stara Pazova
tehnicom | celicne konstrukcije | NAPREDAK, Stara Pazova
tehnicom | celicne konstrukcije | NAPREDAK, Stara Pazova
tehnicom | celicne konstrukcije | NAPREDAK, Stara Pazova
tehnicom | celicne konstrukcije | NAPREDAK, Stara Pazova
tehnicom | celicne konstrukcije | NAPREDAK, Stara Pazova
tehnicom | celicne konstrukcije | NAPREDAK, Stara Pazova
tehnicom | celicne konstrukcije | NAPREDAK, Stara Pazova
tehnicom | celicne konstrukcije | NAPREDAK, Stara Pazova
tehnicom | celicne konstrukcije | NAPREDAK, Stara Pazova
tehnicom | celicne konstrukcije | NAPREDAK, Stara Pazova
tehnicom | celicne konstrukcije | NAPREDAK, Stara Pazova
tehnicom | celicne konstrukcije | NAPREDAK, Stara Pazova

Izgradnja mašinske kuće na objektu
ZZ BRATSTVO I JEDINSTVO, Novi Itebej

tehnicom | celicne konstrukcije | ZZ BRATSTVO I JEDINSTVO, Novi Itebej
tehnicom | celicne konstrukcije | ZZ BRATSTVO I JEDINSTVO, Novi Itebej
tehnicom | celicne konstrukcije | ZZ BRATSTVO I JEDINSTVO, Novi Itebej
tehnicom | celicne konstrukcije | ZZ BRATSTVO I JEDINSTVO, Novi Itebej
tehnicom | celicne konstrukcije | ZZ BRATSTVO I JEDINSTVO, Novi Itebej
tehnicom | celicne konstrukcije | ZZ BRATSTVO I JEDINSTVO, Novi Itebej
tehnicom | celicne konstrukcije | ZZ BRATSTVO I JEDINSTVO, Novi Itebej
tehnicom | celicne konstrukcije | ZZ BRATSTVO I JEDINSTVO, Novi Itebej
tehnicom | celicne konstrukcije | ZZ BRATSTVO I JEDINSTVO, Novi Itebej
tehnicom | celicne konstrukcije | ZZ BRATSTVO I JEDINSTVO, Novi Itebej
tehnicom | celicne konstrukcije | ZZ BRATSTVO I JEDINSTVO, Novi Itebej
tehnicom | celicne konstrukcije | ZZ BRATSTVO I JEDINSTVO, Novi Itebej

Izgradnja objekta BRAĆA BORIĆ, Lukićevo, izgradnja mašinske
kuće, usipnog koša, sušare, montaža silosa,
uređaja i opreme

tehnicom | celicne konstrukcije | BRAĆA BORIĆ, Lukićevo
tehnicom | celicne konstrukcije | BRAĆA BORIĆ, Lukićevo
tehnicom | celicne konstrukcije | BRAĆA BORIĆ, Lukićevo
tehnicom | celicne konstrukcije | BRAĆA BORIĆ, Lukićevo
tehnicom | celicne konstrukcije | BRAĆA BORIĆ, Lukićevo
tehnicom | celicne konstrukcije | BRAĆA BORIĆ, Lukićevo
tehnicom | celicne konstrukcije | BRAĆA BORIĆ, Lukićevo
tehnicom | celicne konstrukcije | BRAĆA BORIĆ, Lukićevo
tehnicom | celicne konstrukcije | BRAĆA BORIĆ, Lukićevo
kontakt telefon
+381 63 68 22 33