ČELIČNE KONSTRUKCIJE           PANELI I PROFILI           GAS           GREJANJE           VODOVOD           KLIMATIZACIJA

Sendvič paneli, krovni i zidni paneli - profilisani limovi, galvanizovani profili (Z,Σ,Ω,C), tehnički profili

TEHNICOM Paneli i profili

Prodaja i ugradnja krovnih i zidnih panela - profilisanih limova,
sendvič panela prve i druge klase

Industrijski standard za svaki krov i zid i idealni za objekte od čeličnih konstrukcija, krovni i zidni paneli, sendvič paneli, galvanizovani profili (Z,Σ,Ω,C) i ostali elementi su pravo rešenje. Proizvodni program je toliko obiman da možemo ponuditi rešenje za gotovo svaki Vaš zahtev. Vrhunski kvalitet i standardizovane dimenzije omogućavaju savršeno uklapanje i kombinovaje sendvič panela, profila i ostalih elemenata.

Zidni i krovni paneli i sendvič paneli nisu samo moderno rešenje već i ekonomski opravdano i estetski privlačno. Kada sagledamo karakeristike krovnih i zidnih panela i sendvič panela shvatamo velike prednosti u odnosu na druge vidove gradnje:

- Visok stepen termoizolacije sendvič panela , najviše iskazan na niskim temperaturama, i zvučne izolacije;

- Vatrootpornost sendvič panela (u zavisnosti od ispune);

- Zadovoljavajuće fizičke i mehaničke osobine, uključujući i samonosivost, zahvaljujući dvostranoj zaštiti od čeličnog profilisanog lima koji daje čvrstoću zidovima i krovovima od sendvič panela;

- Mala težina samih sendvič panela i zidova i krovova gde su upotrebljeni, zahvaljujući ispuni od poliuretana (PUR), poliizocianurata (PIR) ili kamene (mineralne) vune;

- Površinska zaštita i boja su izuzetno postojani i otporni na vremenske uslove i garantuju dugi vek trajanja;

- Brza i jednostavna ugradnja zahvaljujući sistemu uklapanja sendvič panela i maloj težini;

- Veliki izbor boja i dizajna koji omogućavaju zadovoljavanje svakog estetskog kriterijuma a mogućnosti uklapanja i kombinovanja deluju inspirativno i ispunjavaju svaki arhitektonski zahtev

Upravo iz ovih razloga se većina kompanija opredeljuje da, kao idealno rešenje, iskorisi potencijal modernih čeličnih konstrukcija obloženih sendvič panelima ili profilisanim limovima. U Srbiji se sve više privrednika okreće modernizaciji i sve češće smo svedoci gradnje industrijskih, poljoprivrednih ili drugih poslovnih objekata od čeličnih konstrukcija obloženih sendvič panelima, npr. hale, hangari, skladišta i magacini, farme, čitave fabrike kao što su npr. mlekare, radnička naselja, benzinske stanice, autobuske stanice, razni kiosci itd.

Pogledajte sledeće kategorije:

- KROVNI I ZIDNI PANELI

- KROVNI I ZIDNI SENDVIČ PANELI

- CREP PLOČE - CREP KROVNI PANELI

- TEHNIČKI PROFILI

- GALVANIZOVANI PROFILI

Možete nam poslati zahtev za ponudu putem sledećih linkova:

Formular: zahtev za ponudu za sendvič panele

Formular: za zahtev za ponudu za panele - profilisane limove

kontakt telefon
+381 63 68 22 33