ČELIČNE KONSTRUKCIJE           PANELI I PROFILI           GAS           GREJANJE           VODOVOD           KLIMATIZACIJA
TEHNICOM Čelične konstrukcije

Čelične konstrukcije - SUŠARE

Niža cena gradnje od ostalih metoda, brzina i jednostavnost izgradnje sušara i sličnih objekata od čeličnih konstrukcija, je velika prednost jer su komponente prefabrikovane, zaštićene industrijskom bojom i sklapaju se na licu mesta. Niska cena održavanja, izuzetna stabilnost, sigurnost same čelične konstrukcije i postojanost materijala, samo su deo prednosti koje imaju objekti od čeličnih konstrukcija u odnosu na ostale vidove gradnje.

Sušare se izrađuju u formi čelične konstrukcije od valjanih profila (L,U,I ), hladno oblikovanih profila HOP (L,U,C,E), kao i kutijastih i punih profila zaštićenih industrijskim postojanim bojama a spajanje elemenata čelične konstrukcije sušara je zavarivanjem i putem odgovarajućih ploča dok je samo sklapanje iskjučivo vijačnim vezama. Sušare se pokrivaju najkvalitetnijim krovnim panelima - limovima ili sendvič panelima i oblažu najkvalitetnijim zidnim panelima - limovima ili sendvič panelima (po potrebi vatrootpornim).

Možete nam poslati zahtev za ponudu putem sledećeg linka:

Formular: zahtev za ponudu za objekte od čeličnih konstrukcija

Ovakav vid gradnje sušara od čeličnih konstrukcija garantuje dugotrajnost objekata, lako održavanje i sigurnost, estetiku kao i poštovanje rokova. Sušare i slične objekte izgrađene od čelične konstrukcije je moguće proširivati, nadograditi a specifične zahteve klijenata je relativno jedostavno ispuniti.

Jedan od primera sušare je i objekat BRAĆA BORIĆ u Lukićevu koji se sastoji od mašinske kuće, silosa, usipnog koša, sušare i ostale infrastrukture.

kontakt telefon
+381 63 68 22 33